Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2
Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2

พัทยา (Pataya)

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าดังต่อไปนี้

1. ร้านขายยาโอเชี่ยน(พัทยา,ชลบุรี)

2. คุณจุไรรัตน์ สีบาง (พัทยาใต้,ชลบุรี)

3. คุณแดง (พัทยา,ชลบุรี)

4. บ.คิเรนิ จก. (คุณจู้) บางละมุง ชลบุรี

5. ร้านระนุกูล  ฟาร์มาซี

6. บริษัท ซานเต้ จำกัด (พัทยาเหนือ)

7. คุณทีป์ชลิต  วัฒนวงศ์วิสุทธิ์

8. ร้านบ้านอำเภอเภสัช(คุณยุพาวดี  เมืองโคตร)

Share