Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2
Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2

Natural Coconut Oil 100% Cold Pressed

Natural  Coconut Oil 100% Cold Pressed

Code : 2FBT4CO100CO = 100 ML

           2FBT4CO500CO = 500 ML

           8FBT4CO1LT      = 1000 ML

 [EN]

เลขที่-ใบรับแจ้ง : 742-01250-2-0028

Name : Natural  Coconut Oil 100% Cold Pressed

Natural Coconut Oil is extracted from fresh coconut milk by the centrifugal method, in 5 minute time oil.

Natural Coconut Oil 100% is saturated fatty acids Medium Chain Fatty Acid: MCFA.It composed of Lauric Acid,

Capric Acid and Caprylic Acid.


[TH]

ชื่อ : น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 100 %

ผลิตจากกะทิสดเข้มข้น  สกัดน้ำมันโดยใช้ Centrifuge 3 ขั้นตอน สามารถทำให้เป็นน้ำมันได้ภายใน 5 นาที  น้ำมันธรรมชาติ 100% เป็นกรดไขมันอิ่มตัวขนาดกลาง ที่มีกรดลอริก กรดคาปริก  และกรดคาปริลิก


 [RU]

Название : Виргинские кокосовое масло 100%

Производство концентрированной кокосовым молоком Добыча нефти с использованием газовая центрифуга 3 шага, чтобы сделать 100% натуральные масла в течение 5 минут.

Насыщенные жирные кислоты, средний РН кислоты и жирных кислот излучал Каприо Малика.

Be Thank logo

Share