Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2
Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2

Aromatic Oil

เลขที่ - ใบรับแจ้ง: 10-1-5429311 และ 10-1-5427470

[EN]

NAME : AROMA OIL

Our all of the Aroma oil extracted from flowers and herbs. 

- Infused with an uplifting aroma 

- Great for use in an oil burner, bath or as a massage oil 

- Leaves skin soft, soothed & comfortable


[TH]

ชื่อ : น้ำมันหอมระเหย

สกัดจากน้ำมันจากดอกไม้และสมุนไพร จากธรรมชาติ

- มีกลิ่นกลิ่นหอมให้บรรยากาศ ผ่อนคลาย สามารถผสมกับน้ำมันนวด
- หยดในเตาเผาน้ำมันหอมระเหย ให้กลิ่นอารมณ์ผ่อนคลาย

 


[RU]

Аромат масла

Наш все ароматического масла, извлеченного из цветов и трав.

- Настаивать с поднятия ароматом
- Отлично подходит для использования в нефтяной горелки, ванной или в качестве массажного масла
- Делает кожу мягкой, успокаивал и комфортно

Frangipani เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Peeb เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Ratree เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Rosemery เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Cinnamon เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Cedar Wood เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Eucalyptus เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Jasmine เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Rajavadee เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Lilly เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Lavender เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Orchid เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Peppermint เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Lemongrass เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Rose เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Orange Jasmine เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Moke เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470 Tea Tree เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5429311 Vanilla เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-5427470

 

Share