Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2
Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2

แจ้งข่าว เรื่องการชำระเงินค่าสินค้า

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูดิส สปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์ 
 18/11 หมู่บ้านชนันธร 2 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 Tel. 02-116-9669 ,094-341-1444   Fax. 02-116-9669
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Line ID : Phudis_Spa                                          
 
         เรื่อง  แจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าสินค้า

         เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

             ในนาม หสม.ภูดิสสปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์ ( หสม.ฯ) ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า Be Thank  มีความประสงค์ขอแจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านทราบ  เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          -  การวางบิล  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2557  เป็นต้นไป  หสม.ฯจะออกเอกสารใบวางบิลจากฝ่ายบัญชีของ หสม.ฯ ส่งให้ท่านทราบยอดที่ครบกำหนดชำระ  ณ วันที่ออกใบวางบิล  ส่งให้ท่านทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้

          -  การชำระเงินค่าสินค่า  สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ

         1. เช็คสั่งจ่าย ขีดคร่อม  โดยระบุสั่งจ่ายในนาม หสม.ภูดิส สปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์  และจัดส่งเช็คพร้อมระบุหมายเลขบิลและผู้ชำระ  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  และรับชำระหนี้เข้าระบบ  กรุณาส่งเช็คมาที่ หสม.ภูดิสสปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์  18/11  หมู่บ้านชนันธร 2  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160 

         2. โอนเงินเข้าบัญชี  สามารถโอนได้ 2 บัญชี คือ                           

          -  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 717-2-34819-4  ชื่อบัญชี หสม.ภูดิสสปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์ สาขาถนนสิรินธร

          -  ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 122-2-29231-6  ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูดิสสปาแอนด์บิวตี้โปรดักส์  สาขาถนนสิรินธร

         เมื่อท่านได้โอนชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน  โดยแฟกส์เอกสารมาที่เบอร์ 02-116-9669  หรือ ส่ง SMS ไปยังหมายเลข 094-341-1444 หรือส่งอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ Line ID: Phudis_Spa  โดยระบุเลขที่บิลที่ท่านชำระ  และยอดเงินที่ชำระให้เราทราบด้วย  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการทำรับชำระเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

        หากมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ ฝ่ายบัญชี เบอร์ 02-116-9669, 094-341-1444

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความไว้วางใจ  และสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านต่อไป

 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                        (คุณเอกรัตน์  รัตนศรียากรณ์)

                                                                         หุ้นส่วนผู้จัดการ

Share