Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2
Be-Thank-Bannner-1
Be-Thank-Bannner-2

การนวดไทย คืออะไร?

 การนวดไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยและการบำบัดโรคด้วยการกด คลึง บีบ ทุบ สับ ประคบ หรือวิธีการ นวดอื่นใดตามแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ การนวดไทยไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างผู้ให้การรักษา ( หมอนวด ) และผู้รับการรักษา ( ผู้ป่วย ) การนวดไทย จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ คือตั้งแต่ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม กล้ามเนื้อผ่อนคลาย รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการฟกช้ำ เคล็ด ขัดยอก ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า จิตใจผ่อนคลายได้อย่างดี

การแบ่งประเภทของการนวดแผนไทย 
1. การนวดแบบราชสำนัก
เป็นการนวดเพื่อถวายกษัตริย์ เจ้านายชั้นสูงของราชสำนัก ผู้นวดต้องเดินเข่าเข้าหาผู้ป่วยที่นอนบนพื้น เมื่ออยู่ห่างราว 2 ศอก จึงนั่งพับเพียบและคารวะขออภัยผู้ป่วย จากนั้นจะคลำชีพจรข้อมูลและหลังเท้าข้างเดียว กันเพื่อตรวจดูอาการของโรค ตำแหน่งการวางมือ องศาแขนของผู้นวดที่ทำกับผู้ป่วยและท่าทางต้องกระทำ อย่างสุภาพ เน้นที่มือและนิ้ว ดังนั้นมือต้องแข็งแรง
2. การนวดแบบทั่วไปหรือการนวดทั่วไป (เชลยศักดิ์)
ที่รู้จักกันว่าจับเส้น เพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยในการนวด เช่น ศอก เข่า เป็นต้น ซึ่งตรงกับหมอแผนปัจจุบันคือการนวด เพื่อเพิ่มหรือส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง

ประโยชน์ของการนวด  
• ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ • ทำให้รู้สึกสบายคลายเครียด
• กระตุ้นระบบประสาท • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ
• เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง
• ฟื้นฟูสภาพของระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท

ขอขอบคุณที่มาจาก : http://www.ruenmai.com

Share